16.01.2021 Cumartesi 
Şuayip OKTAY
(17.12.2006 tarihinde vefat etti.)

Soba zehirlenmesi
Allah'tan Rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Taziye Ekleme Alanı
İsminiz :

TAZİYELER
ALLAH RAHMET EYLESİN

çocukluk arkadaşı-26.05.2016 

Suayibim canım kardeşim seni öyle özledimki bilemezsin...biliyormusun her esenlere gittiğimde amcamların kapıdan yukarı cıkarkene sanki bir an kapıyı acacak ve karşıma cıkacakmışsın gibi hissediyorum canım kardeşim sen ölmüş olsanda benim, bizim OKTAY ailesi olarak kalbimizde hep yaşayacaksın sen hiç ölmedin canım kardeşim...seni çok özledim ve çok seviyorum bunu unutma cünkü sen hiç unutulmadın unutulmayacaksında canım kardeşim mekanın cennet olsun inşallah

kardeşin kıymet-17.10.2014 

Sevgili kardeşim Şuayıp Dün Zehra yengenle seni konuştuk ALLAH razı olsun ben taşınırken yardımcı oldunMekanın cennet olsun kardeşim.

İbrahim komşun-7.04.2014 

allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun

isminur-3.04.2014 

allah rahmet eylesın mekanın cennet olsun suayıp amca.......

ısmet oktay yıgenı-17.12.2013 

Şuayip amca seni çok özledim biz seni hiç unutmaz sende bizi unutma

isminur oktay-12.11.2013 

Gönülden “âh!” edenin her ‘âh'ına icabet edilmiştir. O'na doğru içten yükselen hiçbir ses cevapsız kalmamıştır. Elverir ki, biz sesimizi gönlümüzün sesi haline getirelim........

Komşun ibrahim-24.04.2013 

ŞUAYİP AMCA SENİ ÇOK MU ÇOK ÖZLÜYORUZ YİNE YANIMIZDA YOKSUN AMA SENİ ÇOK SEVİYORUZHEPİMİZ SENİ SEVİYORUZ MEKANIN CENNET ALLAH RAHMET EYLESİN SENİ ÇOK SEVİYORUZ

İSMİNUR OKTAY-12.04.2013 

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLSUN

ÇOCUKLUK ARKADAŞI-2.01.2013 

şuayip amca şimdi sana senle ilgili duygularımı paylaşacağım eğer izin verirsen.Seni çok ama çok özlüyoruz sen benim hiç aklımdan çıkmıyosun.Hepimiz seni çok seviyoruz.bizi hiç unutma amcacım bizi hiç unutmayacağız.

isminur seni çok mu çok seviyoruz-24.07.2012 

seni çok özlüyoruz çok seviyoruz

isminur oktay-10.06.2012 

Topraktan geldik Toprağa Gideceğiz, Yaşadığımız Hayatın hesabını Toprakda Vereceğiz, Acınızı Yürekten Paylaşıyoruz, Dualarımızı Kalpten Ediyoruz, başınız Sağolsun.ALLAH rahmet etsin mekanı CENNET olsun

ONUR YASİN DEMİRBAŞ-8.02.2012 

Esma-ül Hüsna ve anlamları 1-"Allah"O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır. Esma-ül Hüsna ve anlamları 2-"er-Rahman":Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada) 3-"er-Rahim":Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette) 4-"el-Melik":Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan. 5-"el-Kuddüs":Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. 6-"el-Selam":Her çeşit afet ve kederlerden emin olan. 7-"el-Mü'min":Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık. 8-"el-Müheymin" Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan. 9-"el-Aziz":İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız olan,her şeye galip olan. 10-"el-Cabbar":Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan. 11-"el-Mütekebbir":Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren. 12-"el-Halik":Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden,yaratan,yoktan vareden büyüklükte eşi olmayan. 13-"el-Bari":Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan. 14-"el-Musavvir":Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren. 15-"el-Gaffar":Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı. 16-"el-Kahhar":Her şeye,her istedigini yapacak surette,galip ve hakim. 17-"el-Vahhab":Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan. 18-"el-Rezzak":Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan. 19-"el-Fettah":Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran. 20-"el-Alim":Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan. 21-"el-Kabıt" Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan. 22-"el-Basit" Dilediğine bolluk veren,açan,genişleten. 23-"el-Hafıd":Yukarıdan aşağıya indiren,alcaltan,dereceleri düşüren. 24-"el-Rafi":Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten. 25-"el-Muiz":İzzet veren,aziz kılan. 26-"el-Müzil":Zillete düşüren,hor ve hakir eden. 27-"el-Semi":Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden. 28-"el-Basir":Her şeyi gören. 29-"el-Hakem":Hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden. 30-"el-Adl" Son derece adaletli olan. 31-"el-Latif":En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan. 32-"el-Habir":Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan. 33-"el-Halim":Yumuşak davranan,hilmi çok olan. 34-"el-Azim":Pek azametli olan,yüce. 35-"el-Gafur":Çok bagışlayan,magfireti çok. 36-"el-Şekur":Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan. 37-"el-Aliyy":Çok yüce. 38-"el-Kebir":Pek büyük. 39-"el-Hafız":Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan. 40-"el-Mukit":Bilen,tayin eden.Her yaradılmışın rızkını veren. 41-"el-Hasib":Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan. 42-"el-Celil":Azamet sahibi olan,ululuk sahibi olan. 43-"el-Kerim":Çok ikram edici 44-"el-Rakib".Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan. 45-"el-Mucib".Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden. 46-"el-Vasi":Lütfu bol olan. 47-"el-Hakim":Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan. 48-"el-Vedud":İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan. 49-"el-Mecid".Şanı,şerefi çok üstün olan. 50-"el-Bais".Ölüleri dirilten ,kabirlerden çıkaran. 51-"el-Şehid".Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan. 52-"el-Hakk":Vacib'ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran. 53-"el-Vekil":Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden. 54-"el-Kaviyy":Pek kuvvetli. 55-"el-Metin":Pek güclü. 56-"el-Veliyy" Seckin kullarının dostu. 57-"el-Hamid":Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen. 58-"el-Muhsin":Namütanahi de olsa,bir bir herşeyin sayısını bilen. 59-"el-Mubdi":Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan. 60-"el-Muid":Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. 61-"el-Muhyi":İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren. 62-"el-Mümit":Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren. 63-"el-Hayy" Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi. 64-"el-Kayyum":Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan. 65-"el-Vacid".istediğini,istediği vakit bulan. 66-"el-Macid".Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol. 67-"el-Vahid":Tek.Zatında,sıfatlarında,isimlerinde,efaili nde ortağı ve benzeri olmayan. 68-"el-Samed":Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil. 69-"el-Kadir":istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan. 70-"el-Mukdedir":kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden. 71-"el-Mukaddim":İstediğini öne getiren,öne alan. 72-"el-Muahhir".İstediğini geri koyan,arkaya bırakan. 73-"el-Evvel":Her şeyden önce var olan. 74-"el-Ahir":Her şey helak olduktan sonra geri kalan. 75-"el-Zahir":Varlığı sayısız delillerle açık olan. 76-"el-Batın":Akılların idrak edemeyecegi yüceliği gizli olan. 77-"el-Vali":Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden. 78-"el-Müteali":Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan. 79-"el-Berr":Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan. 80-"el-Tevvab":Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan. 81-"el-Muntekım".Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren. 82-"el-Afüvv".Affeden,magfiret eden. 83-"el-Rauf":Merhamet edici.pek şefkatli. 84-"Malik'ül-Mülk":Mülkün ebedi ezeli sahibi. 85-"Zülcelali ve'l-İkram":Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi. 86-"el-Muksit":Hükmünde ve işlerinde adaletli olan. 87-"el-Cami":İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan. 88-"el-Ganiyy":Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan. 89-"el-Mugni" Diledigine zenginlik veren müstagni kılan. 90-"el-Mani":Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen. 91-"el-Darr":Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan. 92-"el-Nafi":Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran. 93-"el-Nur":Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan. 94-"el-Hadi":Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan. 95-"el-Bedi":Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan. 96-"el-Baki":Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan. 97-"el-Varis":Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi. 98-"el-Raşit":Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran. 99-"es-Sabur":Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan.RUHUNA FATİHA.

SEMİHA KULAÇ VE AİLESİ-18.12.2011 

hayat sana cok acımasız geldı yatığın yer mekan cennet olsun

meryem oktay-18.12.2011 

amca bu yıl tam 5 yıl oldu yıne yanımda yoksun seni çok ama çok özlüyorum mekanın cennet olsun.....

ismet oktay-17.12.2011 

seni cok özlüyorum amca mekenın cenet olsun

ismigül-17.12.2011 

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLSUN

ÇOCUKLUK ARKADAŞI-17.12.2011 

özlüyorum amca seni mekanın cenet olsun ........

oguzhan-16.12.2011 

suayip amca mekanın cennet olsun

talhaoktay-16.12.2011 

özlüyorum cok ama çokkkk

ablan-11.04.2011 

ŞUAYİP KARDEŞİM SENİ ÇOK ÖZLEDİK ALLAH SANA RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLSUN

GERÇEK ÇOCUKLUK ARKADAŞIN-15.02.2011 

amca senın 4 yıl ölüm yıl dönümüm yıne sen yoklugunla 4 seneyede girdim sen benim yanıma gelmeyeceksin ama ben senın yanına bır gelecegım..

ismet oktay-19.12.2010 

Allah cc. rahmet etsin mekanin cennet olsun....

Murat CATALHUYUK (Bilaloglu)-17.12.2010 

çocukluk arkadaşım seni çok özlüyorum işallah cennette buluşuruz

çocukluk arkadaşı-17.12.2010 

ALLAH (c.c ) seni rengareng çiçekleri bulunan renk cümbüşü cennetinde PEYGAMBER efendimiz (s.a.v ) me komşu eylesin. (AMİN ) SENİ UNUTMADIK VE HİÇ BİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ, SEN HEP YÜREĞİMİZDESİN,KALBİMİZDESİN,SEN HEP SEN HEPPP EVİMİZDESİNN EMMİOĞLU...Seni çok seviyorum canım kardeşim...SENİ ÇOK ÖZLEYEN KARDEŞİN K.....

G.S 5:30 29.02.2010 -27.02.2010 

babaneme kavustu allah rahmet eylesi hepimizin gidecegiye obur dunya yalan dunya............

-ismet oktay--17.12.2009 

mekanın cennet olsun kardeşim

ali osman atasever osmanoğlu -17.12.2009 

devrem seni çok özledim mekanın cennet olur inşallah elfatiha

yusuf oğlu ali atasever-4.12.2009 

amcaoglu seni çok seviyorum allah rahmeteylesin mekanın cennet olsun nur içinde yat seni çok çok çok özeldim şuayipimmmm

mustafa çatalhöyük-3.10.2009 

cok üzüldümm gercektenn allah utela rahmet eylesinn

ahmet polat-28.08.2009 

1 2  3  4 
  Ali KILIÇKAYA
  Mehmet İLMEK
  Mehmet ATAKAN
  İsmi ŞAHİN

Tüm Vefat Edenler