25.01.2021 Pazartesi 
Mahmut BUĞDAYCI
(28.04.2011 tarihinde vefat etti.)


Allah'tan Rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Taziye Ekleme Alanı
İsminiz :

TAZİYELER
Esma-ül Hüsna ve anlamları 1-"Allah"O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır. Esma-ül Hüsna ve anlamları 2-"er-Rahman":Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada) 3-"er-Rahim":Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette) 4-"el-Melik":Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan. 5-"el-Kuddüs":Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. 6-"el-Selam":Her çeşit afet ve kederlerden emin olan. 7-"el-Mü'min":Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık. 8-"el-Müheymin" Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan. 9-"el-Aziz":İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız olan,her şeye galip olan. 10-"el-Cabbar":Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan. 11-"el-Mütekebbir":Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren. 12-"el-Halik":Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden,yaratan,yoktan vareden büyüklükte eşi olmayan. 13-"el-Bari":Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan. 14-"el-Musavvir":Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren. 15-"el-Gaffar":Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı. 16-"el-Kahhar":Her şeye,her istedigini yapacak surette,galip ve hakim. 17-"el-Vahhab":Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan. 18-"el-Rezzak":Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan. 19-"el-Fettah":Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran. 20-"el-Alim":Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan. 21-"el-Kabıt" Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan. 22-"el-Basit" Dilediğine bolluk veren,açan,genişleten. 23-"el-Hafıd":Yukarıdan aşağıya indiren,alcaltan,dereceleri düşüren. 24-"el-Rafi":Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten. 25-"el-Muiz":İzzet veren,aziz kılan. 26-"el-Müzil":Zillete düşüren,hor ve hakir eden. 27-"el-Semi":Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden. 28-"el-Basir":Her şeyi gören. 29-"el-Hakem":Hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden. 30-"el-Adl" Son derece adaletli olan. 31-"el-Latif":En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan. 32-"el-Habir":Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan. 33-"el-Halim":Yumuşak davranan,hilmi çok olan. 34-"el-Azim":Pek azametli olan,yüce. 35-"el-Gafur":Çok bagışlayan,magfireti çok. 36-"el-Şekur":Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan. 37-"el-Aliyy":Çok yüce. 38-"el-Kebir":Pek büyük. 39-"el-Hafız":Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan. 40-"el-Mukit":Bilen,tayin eden.Her yaradılmışın rızkını veren. 41-"el-Hasib":Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan. 42-"el-Celil":Azamet sahibi olan,ululuk sahibi olan. 43-"el-Kerim":Çok ikram edici 44-"el-Rakib".Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan. 45-"el-Mucib".Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden. 46-"el-Vasi":Lütfu bol olan. 47-"el-Hakim":Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan. 48-"el-Vedud":İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan. 49-"el-Mecid".Şanı,şerefi çok üstün olan. 50-"el-Bais".Ölüleri dirilten ,kabirlerden çıkaran. 51-"el-Şehid".Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan. 52-"el-Hakk":Vacib'ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran. 53-"el-Vekil":Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden. 54-"el-Kaviyy":Pek kuvvetli. 55-"el-Metin":Pek güclü. 56-"el-Veliyy" Seckin kullarının dostu. 57-"el-Hamid":Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen. 58-"el-Muhsin":Namütanahi de olsa,bir bir herşeyin sayısını bilen. 59-"el-Mubdi":Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan. 60-"el-Muid":Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. 61-"el-Muhyi":İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren. 62-"el-Mümit":Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren. 63-"el-Hayy" Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi. 64-"el-Kayyum":Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan. 65-"el-Vacid".istediğini,istediği vakit bulan. 66-"el-Macid".Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol. 67-"el-Vahid":Tek.Zatında,sıfatlarında,isimlerinde,efaili nde ortağı ve benzeri olmayan. 68-"el-Samed":Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil. 69-"el-Kadir":istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan. 70-"el-Mukdedir":kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden. 71-"el-Mukaddim":İstediğini öne getiren,öne alan. 72-"el-Muahhir".İstediğini geri koyan,arkaya bırakan. 73-"el-Evvel":Her şeyden önce var olan. 74-"el-Ahir":Her şey helak olduktan sonra geri kalan. 75-"el-Zahir":Varlığı sayısız delillerle açık olan. 76-"el-Batın":Akılların idrak edemeyecegi yüceliği gizli olan. 77-"el-Vali":Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden. 78-"el-Müteali":Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan. 79-"el-Berr":Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan. 80-"el-Tevvab":Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan. 81-"el-Muntekım".Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren. 82-"el-Afüvv".Affeden,magfiret eden. 83-"el-Rauf":Merhamet edici.pek şefkatli. 84-"Malik'ül-Mülk":Mülkün ebedi ezeli sahibi. 85-"Zülcelali ve'l-İkram":Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi. 86-"el-Muksit":Hükmünde ve işlerinde adaletli olan. 87-"el-Cami":İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan. 88-"el-Ganiyy":Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan. 89-"el-Mugni" Diledigine zenginlik veren müstagni kılan. 90-"el-Mani":Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen. 91-"el-Darr":Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan. 92-"el-Nafi":Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran. 93-"el-Nur":Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan. 94-"el-Hadi":Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan. 95-"el-Bedi":Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan. 96-"el-Baki":Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan. 97-"el-Varis":Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi. 98-"el-Raşit":Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran. 99-"es-Sabur":Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan.Ruhuna Fatiha.

Adnan Buğdaycı/alanya-26.12.2012 

ALLAH rahmet etsin mekanı cennet eglesin

cemil tüncel-4.07.2012 

Mahmut amcaya Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun,yakınlarının başı sağolsun

Naci UZUUN- KAYSERİ-13.06.2012 

allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

menderes şahin -20.02.2012 

Mekanın cennet olsun muhtar emmim

şadi buğdaycı-mersin-12.01.2012 

Merhum Mahmut Buğdaycı'ya Allahdan Rahmet dilerim. Geridede kanallara Rabbim sabir versin . Sevenlerinin basi sagolsun.

sebahattin-ümmü coşgun-4.12.2011 

fa

MURAT MERCAN-29.11.2011 

allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

mehmet kurtul-28.10.2011 

allah rahmet eylesin nur içinde yatsın mekanın cennet olsun bismillahirrahmanirrahiym

furkan yurdakul-20.10.2011 

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başısağolsun

ali aydın-15.06.2011 

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başısağolsun

hasan aydın-15.06.2011 

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başısağolsun

hasan aydın-15.06.2011 

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başısağolsun

murat aydın-15.06.2011 

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başısağolsun

murat aydın-15.06.2011 

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başısağolsun

Tahir aydın-15.06.2011 

Rab rahmet etsin

Ahmet sahin-7.06.2011 

Rab rahmet etsin

Ahmet sahin-7.06.2011 

allah rahmet eğlesin yakınların başı sağolsun

kadir demirbaş-5.06.2011 

ALLAH'tan rahmet yakınlarına sabırlar dilerim. RABBİM' korktuğundan emin umduğuna nail eylesin mekanı cennet olsun (AMİN)

yusuf GÜRLEK-2.06.2011 

ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başısağolsun.

Nail UÇAR-2.06.2011 

ALLAH RAHMET EYLESİN

MEHMET COŞKUN -28.05.2011 

Mahmut amcaya Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun bütün yakınlarının başı sağ olsun

Naci UZUN-KAYSERİ-27.05.2011 

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun bütün yakınlarının başı sağ olsun

SALİM BUĞDAYCI-26.05.2011 

İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın yaşamaya ve sevdiklerine doymaz. Bu yaradılan bütün canlılar için böyledir. Benim babamda benim için bir efsane idi. Onun herşeyini büyük bir özlemle anacağım, bütün hatıralarını yaşatacağım. Babam 28-04-2011 tarihinde HAK`ka yürüdü .Babamı rahmetle anıyorum.Ona RAB`bimden rahmet ve merhamet diliyorum. Dilerim RAB`bimden mekanı cennet olur .Onun için ömrüm boyu ALLAH`ıma dua edeceğim. Evet ölüm çok acı verici ama emir büyükyerden boynumuz kıldan incedir. Rab`bimden babam ve tüm vefat eden hemşerilerime rahmet ve merhamet diliyorum. Ruhları şad mekanlarıcennet bahçesi olsun. Kasabamızın manevi muhtarı MUHTAR MAHMUT Rab`im FİRDEVS CENNET`inde buluşmak nasip etsin. El fatiha .

OĞLU İDRİS BUĞDAYCI-21.05.2011 

İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın yaşamaya ve sevdiklerine doymaz. Bu yaradılan bütün canlılar için böyledir. Benim babamda benim için bir efsane idi. Onun herşeyini büyük bir özlemle anacağım, bütün hatıralarını yaşatacağım. Babam 28-04-2011 tarihinde HAK`ka yürüdü .Babamı rahmetle anıyorum.Ona RAB`bimden rahmet ve merhamet diliyorum. Dilerim RAB`bimden mekanı cennet olur .Onun için ömrüm boyu ALLAH`ıma dua edeceğim. Evet ölüm çok acı verici ama emir büyükyerden boynumuz kıldan incedir. Rab`bimden babam ve tüm vefat eden hemşerilerime rahmet ve merhamet diliyorum. Ruhları şad mekanlarıcennet bahçesi olsun. Kasabamızın manevi muhtarı MUHTAR MAHMUT Rab`im FİRDEVS CENNET`inde buluşmak nasip etsin. El fatiha .

OĞLU İDRİS BUĞDAYCI-21.05.2011 

Alah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Hakan BUĞDAYCI-20.05.2011 

ALLAH RAHMET EYLESİN yakınlarının başı sağolsun

Murat Sütcü-19.05.2011 

allah rahmet eylesin (mekanı cennet olsun)

a.ağar-18.05.2011 

ALLAHTAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAGLIGI DİLİYORUM MUHTAR EMMİ MEKANIN CENNET OLSUN

HACI BEKİR BUGDAYCI -16.05.2011 

HZ.ALLAH (C.C) RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. Yakınlarının başı sağolsun...

Mesut BUĞDAYCI-15.05.2011 

1 2  3  4  5 
  Ali KILIÇKAYA
  Mehmet İLMEK
  Mehmet ATAKAN
  İsmi ŞAHİN

Tüm Vefat Edenler